Huiskamergesprek Energie&Klimaat

Klimaat en energie zijn brandend actuele thema's.
Transfo organiseert dit jaar vier razend boeiende huiskamergesprekken over verschillende klimaat- & energiethema’s.

Huiskamergesprekken zijn ideaal om op een gemoedelijke wijze in gesprek te gaan met een expert ter zake.  We kiezen voor een laagdrempelig format en een aangename setting, omdat een positief-constructieve sfeer de beste inrijpoort is om dergelijke complexe vraagstukken te benaderen.
 
De thema’s belangen iedereen aan, dus we richten ons op een ruim publiek. Elke wereldburger met een interesse in het besproken thema, is van harte welkom in onze (momenteel virtuele) huiskamer. Enige maturiteit is wel vereist; de interactie gebeurt met open vizier en op een respectvolle manier. De huiskamergesprekken kunnen mensen sensibiliseren en mobiliseren om een actieve(re) rol op te nemen in de transitie naar een duurzamere wereld. Dat hoeft niet groots, maar kan zeker ook met kleine haalbare stapjes.
 
In onze huiskamergesprekken zijn informatie, dialoog in inspiratie troef.

Momenteel gaat alles online door via Microsoft Teams, behalve anders vermeld. 
Deelname is gratis, inschrijven noodzakelijk. 

Wees welkom!
 

Noteer alvast alle data in jouw agenda !
Klik op de thema's voor meer details. 
 

Woensdag 28 april 2021 | 19u30 – 22u00
Duurzame keuzes maken  met Veerle Colle

Woensdag 9 juni 2021 | 19u30 – 22u00
European Green Deal met Sarah Nelen    

Woensdag 22 september 2021 | 19u30 – 22u00  
Circulariteit & Urban mining door Circulair Vlaanderen en Recupel

Woensdag 20 oktober 2021 | 19u30 – 22u00    
De energietransitie naar energiedemocratie
met Dirk Vansintjan

 

Deze huiskamergesprekken kaderen in het project Empower 2.0.
Binnen het onderdeel Energie(educatie) voert de provincie het project Empower 2.0 uit. Met Empower 2.0 willen de partners verschillende opslagtechnieken installeren. Door het experimenteren met energieproductie, -afname, -opslag en -distributie, willen we aan de buitenwereld tonen dat actief participeren op de energiemarkt de nieuwe toekomstige rol wordt van de voormalige passieve energieverbruiker. In dit proces worden de ervaringen, obstakels, processen, successen en minder grote successen opgevangen en ontsloten aan een breed publiek. Empower2.0 wil hiermee de mensen prikkelen en aanzetten om energiebewust, de eerste stappen te zetten op de energiemarkt.