Biodiversiteit

Hoewel je de Transfo-site misschien niet direct met ‘natuur’ associeert, valt er heel wat te ontdekken op het vlak van fauna en flora. Op een relatief kleine ruimte zijn heel wat biotoopjes te ontdekken waar specifieke planten of dieren zich goed thuis voelen. Wie goed rondkijkt, ontdekt in soms onverwachte hoekjes heel wat ‘leven’. Zo is er de vleermuizenbunker en zijn er de vele zwaluwnestkasten aan het Nieuw Transfogebouw. Deze projecten werden gerealiseerd i.s.m. Het Stadlandschap Leie en Schelde.