D van Duurzaamheid

Europese Commissie investeert 4 miljoen euro in innovatief Vlaams energieproject

Eind juni zette de Europese Commissie het licht op groen voor het project RE/SOURCED. Het project krijgt een werkingsbudget van 5 miljoen euro, waarvan Europa 4 miljoen financiert. RE/SOURCED mikt op de uitbouw van een circulair en zelfvoorzienend energiesysteem op Transfo, een multifunctionele erfgoedsite (10 hectare) van een oude elektriciteitscentrale in Zwevegem, West-Vlaanderen. Intercommunale Leiedal leidt het project in goede banen, de andere partners zijn de gemeente Zwevegem, de Provincie West-Vlaanderen, Universiteit Gent, Flux50, VITO en REScoop.eu. Lees het volledige persbericht. 

BIODIVERSITEIT

Hoewel je de Transfosite misschien niet direct met ‘natuur’ associeert, valt er heel wat te ontdekken op het vlak van fauna en flora. Op een relatief kleine ruimte zijn heel wat biotoopjes te ontdekken waar specifieke planten of dieren zich goed thuis voelen. Wie goed rondkijkt, ontdekt in soms onverwachte hoekjes heel wat ‘leven’. Zo is er de vleermuizenbunker en zijn er de vele zwaluwnestkasten. Deze projecten werden gerealiseerd i.s.m. Het Stadlandschap Leie en Schelde

Biodiversiteit op Transfo

ZONNEPARKING

Op termijn wordt een nieuwe parking aangelegd. Door deze parking te overkappen met zonnepanelen kan een groot deel van de verbruikte energie op Transfo gerecupereerd worden. Dit project wordt ondersteund door de provincie West-Vlaanderen.

Zonneparking