Groen licht voor volgende restauratiefase

 

 

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor een volgende fase in de restauratie van de Transfo-site in Zwevegem. De Vlaamse overheid kent hiervoor een premie van 640.442,49 euro toe. "Dit is het derde deel van de premie uit de meerjarenovereenkomst 2019-2023. In totaal is er 3.173.990,67 euro voorzien om van de Transfo-site een aantrekkelijk plek te maken waar vergaderingen, conferenties of tentoonstellingen kunnen doorgaan.” , zegt minister Diependaele.

De pompenzaal van de Transfo-site wordt nu gerestaureerd. Eind 2006 zijn de installaties uit de oorspronkelijke pompenzaal weggenomen. Het gelijkvloers werd toen als een feestzaal herbestemd. De ruimte erboven, de huidige pompenzaal, dient nu als annex bij de machinezaal op hetzelfde niveau. Ook de gevels en de daken van het oud-transfogebouw worden gerestaureerd. Het oud-transfogebouw is een restant van de oorspronkelijke bouwkern uit 1913, samen met de koelreservoirs.

 

Herbestemming van de Transfo-site
Transfo is de naam van de verrassende herbestemming van een oude elektriciteitscentrale, gelegen langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Zwevegem. “Om dit industriële erfgoed een toekomst te geven zocht de gemeente Zwevegem samen met partners naar een duurzame en gedragen herbestemming van alle gebouwen”, vertelt minister Diependaele.

 

Industrieel erfgoed
Het project heeft een belangrijke maatschappelijke betekenis. “De bezoeker krijgt een beeld van de manier waarop een historische elektriciteitscentrale functioneerde”, laat minister Diependaele weten. “Op de erfgoedsite werkten ooit bijna duizend mensen om de hele regio van elektriciteit te voorzien. Een belangrijk deel van de herbestemming is al gerealiseerd: de centrale doet dienst als evenementenhal, de stookolietank is een duiktank en het nieuwe transfo-gebouw wordt een bedrijfsgebouw.”

Tussen 2019 en 2023 verlegt de focus van de restauratiewerken zich van de centrale gebouwencluster (machinezaal, ketelhuizen en het nieuwe transfo-gebouw) naar de rest van de site: de watertoren, het mechaniekersgebouw, het ventilatorengebouw, het administratief gebouw, de opzichterwoning en het gebouw ‘Elia.’  Ze maken deel uit van het restauratieplan, net als kleinere gebouwen zoals het werkhuis van de elektriekers, het brandweerarsenaal, de loods, het locomotiefgebouw en de bunker.

 

De Transfo-site is door de uitzonderlijke erfgoedwaarde van bepaalde gebouwen, zoals de machinezaal, en door de gaafheid van de site als geheel, een unieke erfgoedsite in Vlaanderen. De site is sinds 1999 beschermd als monument.