... van ELEKTRICITEITSCENTRALE naar TRANSFO

Langs het Kanaal Bossuit-Kortrijk ligt op 5 km van de E17 een imposante industrièˆle site. Zoals de naam Transfo aangeeft, werd hier ooit op grote schaal steenkool getransformeerd in elektriciteit en stroom. Het energieverhaal zit dan ook in het DNA van deze site. Daarom maakt Transfo de overgang van verleden naar toekomst en wordt de site uitgebouwd tot een toonaangevend kennis- en belevingscentrum.

Die transformatie verloopt volgens het ABCDE-concept: