Zonneparking

Op termijn wordt een nieuwe parking naast het Nieuw Transfogebouw aangelegd. Door deze parking te overkappen met zonnepanelen kan een groot deel van de verbruikte energie op Transfo gerecupereerd worden. Deze zonneparking kadert in Re/Sourced, een ambitieus project waarbij Europa 4 miljoen euro in Transfo investeert om een innovatief energiepark te creëren.