Wij zijn Transfo

Transfo steunt op sterke schouders

Sedert 2004 werken de publieke partners - Zwevegem, Provincie en Leiedal - intensief samen om Transfo te restaureren en nieuwe invulling te geven. 
De gemeente Zwevegem is eigenaar van de site, investeert in de restauratie van de gebouwen en zorgt voor invulling. 
De provincie West-Vlaanderen heeft de zone voor avontuurlijk sporten in erfpacht, baat de duiktank uit, stimuleert de toeristische troeven en bouwt het bezoekersparcours uit. 
De intercommunale Leiedal coördineert de renovatiewerken van de loods en het Nieuw Transfogebouw, beheert de publiek-private samenwerking met Mevaco en Eigen Haard bij de realisatie  van het woonproject op Transfo, en coördineert het Europees project voor duurzame energie en circulariteit 'Re/Sourced'. 


De exploitanten van Transfo zorgen ervoor dat het er gonst van bedrijvigheid. Zij werken samen om een aantrekkelijk, globaal aanbod te formuleren zowel aan  jongeren, gezinnen als senioren. 

Bekijk het ruime aanbod, plan een fantastische dag uitstap naar Transfo door verschillende activiteiten te combineren. Jullie zijn allemaal hartelijk welkom !