Transfo.

Behoud door ontwikkeling

Langs het kanaal Bossuit-Kortrijk ligt de voormalige elektriciteitscentrale van Zwevegem. Deze industriële erfgoedsite is 9 ha groot en is beschermd als monument en werd recent ook erkend als Open Erfgoed. 

In 2004 verwierf de gemeente Zwevegem de site en samen met de provincie West-Vlaanderen en de Intercommunale Leiedal werd een masterplan opgemaakt voor de herbestemming van dit waardevol erfgoed. Het energieverhaal zit in het DNA van deze site. Transfo maakt de overgang van verleden naar toekomst en wordt uitgebouwd tot een toonaangevend kennis- en belevingscentrum.

De transformatie verloopt volgens het ABCDE-concept: avontuurlijk sporten, business, cultuur, duurzame energie en erfgoed.

event

Transfo steunt op sterke schouders

Sedert 2004 werken de publieke partners - Zwevegem, Provincie en Leiedal - intensief samen om Transfo te restaureren en nieuwe invulling te geven. 

  • De gemeente Zwevegem is eigenaar van de site, investeert in de restauratie van de gebouwen en zorgt voor invulling. 
  • De provincie West-Vlaanderen heeft de zone voor avontuurlijk sporten in erfpacht, baat de duiktank uit, stimuleert de toeristische troeven en bouwt het bezoekersparcours uit. 
  • De intercommunale Leiedal coördineert de renovatiewerken van de loods en het Nieuw Transfogebouw, beheert de publiek-private samenwerking met Mevaco en Eigen Haard bij de realisatie  van het woonproject op Transfo, en coördineert het Europees project voor duurzame energie en circulariteit 'Re/Sourced'. 
te

Les exploitants présents à Transfo organisent une activité bourdonnante sur le site. Ils travaillent ensemble pour présenter une offre attractive et globale s’adressant aussi bien aux jeunes qu’aux familles et aux séniors.