Over Transfo

 

9 hectare beschermd erfgoed

Langs het kanaal Bossuit-Kortrijk ligt de voormalige elektriciteitscentrale van Zwevegem. Deze monumentale industriële erfgoedsite met een oppervlakte van 9 ha is beschermd als monument en werd recent ook erkend als Open Erfgoed. 

De centrale werd opgericht in 1911 door de Société d'electricité de l'Ouest de la Belgique om stroom te leveren en te verdelen voor de openbare verlichting van Zwevegem en haar kantoren, scholen, rusthuizen en kerken. Na de Eerste Wereldoorlog breidde de site sterk uit. De productie werd stopgezet in 2001. Kort daarna werd een herbestemmingsplan opgemaakt.  Daarbij werd het grootste respect getoond voor het behouden van de unieke atmosfeer van de indrukwekkende industriële locatie. In het infopunt verneem je meer over het erfgoedverhaal, het herbestemmingsproject en over de bezienswaardigheden in de omgeving.

Actieve herbestemming

De site dateert van 1911, ooit werd hier op grote schaal steenkool getransformeerd in elektriciteit en stoom. De machinezaal bezit een unieke collectie turbines en generatoren. In 2004 verwierf de gemeente Zwevegem de site en samen met de provincie West-Vlaanderen en de Intercommunale Leiedal werd een masterplan opgemaakt voor de herbestemming van dit waardevol erfgoed. Het energieverhaal zit in het DNA van deze site. Transfo maakt de overgang van verleden naar toekomst en wordt uitgebouwd tot een toonaangevend kennis- en belevingscentrum. De transformatie verloopt volgens het ABCDE-concept: avontuur, business, cultuur, duurzame energie en educatie.

Transfo steunt op sterke schouders

Sedert 2004 werken de publieke partners - Zwevegem, Provincie en Leiedal - intensief samen om Transfo te restaureren en nieuwe invulling te geven. 

  • De gemeente Zwevegem is eigenaar van de site, investeert in de restauratie van de gebouwen en zorgt voor invulling. 
  • De provincie West-Vlaanderen heeft de zone voor avontuurlijk sporten in erfpacht, baat de duiktank uit, stimuleert de toeristische troeven en bouwt het bezoekersparcours uit. 
  • De intercommunale Leiedal coördineert de renovatiewerken van de loods en het Nieuw Transfogebouw, beheert de publiek-private samenwerking met Mevaco en Eigen Haard bij de realisatie  van het woonproject op Transfo, en coördineert het Europees project voor duurzame energie en circulariteit 'Re/Sourced'. 

De partners en aanbieders van Transfo zorgen ervoor dat het er gonst van bedrijvigheid. Zij werken samen om een aantrekkelijk, globaal aanbod te formuleren zowel aan  jongeren, gezinnen als senioren.