Zwevegem

Sedert 2004 werken de publieke partners - Zwevegem, Provincie en Leiedal - samen om Transfo te restaureren en nieuwe invulling te geven. De gemeente Zwevegem is eigenaar van de site, investeert in de restauratie van de gebouwen en zorgt voor culturele invulling. De provincie West-Vlaanderen heeft de zone voor avontuurlijk sporten in erfpacht, baat de duiktank uit en stimuleert de toeristische troeven. De intercommunale Leiedal co├Ârdineert de renovatiewerken van de loods en het Nieuw Transfogebouw, en beheert de publiek-private samenwerking met Mevaco en Eigen Haard bij de realisatie  van het woonproject.